top of page

PROSJEKTER

trude_edited.png
Regional Bærekraftig Næringsplan

Arena Nord-Troms skal i løpet av 2024 arbeide fram Regional Bærekraftig Næringsplan i samarbeid med kommunene Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa, samt Nord-Tromsrådet.

Målet er å utarbeide et godt styringsverktøy og felles plattform for videre utvikling av næringslivet i Nord-Troms der konkrete satsinger prioriteres.

Vi ønsker gode diskusjoner og innspill rundt planen fra næringsliv, kommuner (politikere og administrasjon), lag, foreninger og innbyggere, og gjennomfører åpne møter i alle kommunene.

 

Aktiviteter som er utført pr januar 2024:


Workshops:

 • Nord-Tromsrådet, representantskap og RUST 24.april

 • Kåfjord 24.oktober

 • Nordreisa 5.desember

Møter i Kvænangen og Skjervøy gjennomføres i løpet av februar 2024.

Alle workshops har lik metodikk og samme spørsmål.

 

Annet:

 • Møter næringsutvalg/formannskap i de fire kommunene 1.halvår 2023

 • Innovasjonscamp Nord-Troms videregående skole 19.juni 2023

 • Nord-Troms 2040 under Vekst23, delfinansiert av Innovasjon Norge

 • Veksthuset, organisert i flere events under Vekst23, delfinansiert av Innovasjon Norge, Kåfjord kommune, Skjervøy kommune og Nordreisa kommune.

 • Digital spørreundersøkelse til næringsliv 2.halvår 2023

 • Individuelle intervju med enkeltbedrifter/nøkkelpersoner. 1.halvår 2023

 

Arbeidet med planen er delfinansiert av Troms Holding og Troms fylkeskommune.

Trainee-Arena-Nord-Troms-logo-RGB.png

Trainee Arena Nord-Troms er etablert som et rekrutteringstiltak for å sikre at næringslivet i Nord-Troms har tilgang på kompetent arbeidskraft. 

Trainee Arena Nord-Troms skal trekke unge, nyutdannede til regionen og gi de en kanonstart på karrieren. 

Gjennom Trainee Arena Nord-Troms får bedrifter og virksomheter bistand til å rekruttere nødvendig arbeidskraft. Traineestillinger er ofte attraktive blant unge nyutdannede.

Traineene som ansettes får et sosialt og et faglig program i tillegg til jobben som gjør at de får mye erfaring, kunnskap og nettverk på kort tid. 

Les mer her

Arena Nord-Troms har initiert etableringen av et alternativt utdanningsløp kalt bedriftsmodellen.

 

Modellen går ut på at en elev gjennomfører et fireårig løp der den veksler mellom læring i skole og læring i bedrift. Eleven har fellesfag på skolen og programfag i en godkjent opplæringsbedrift. Målet er fagbrev om fire år. 

Målet med bedrifsmodellen er:

 • Utdanne fagfolk

 • Beholde fagfolk i regionen

 • kunne tilby utdanning innen "alle" fagretninger lokalt slik at ungdom slipper å flytte for å ta ønsket utdanning

Les mer her

bottom of page