top of page

Om arena nord-troms

OM ARENA NORD-TROMS

Arena Nord-Troms er en regional næringsforening for aktører lokalisert i Nord-Troms.

Nord-Troms består av 6 kommuner med totalt ca 16 000 innbyggere. Det er høy verdiskaping i regionen spesielt innenfor havbruk, reiseliv, industri og primærnæringer.

Arena Nord-Troms jobber med næringspolitiske spørsmål, vi fremmer næringslivsinteresser og vi jobber for å sikre stabile vilkår for våre medlemsbedrifter. I tillegg skaper vi rom for erfaringsutveksling, kompetanseheving og utviklingsmuligheter. 

Arena Nord-Troms skal fordre samarbeid og bygge relasjoner på tvers av kommuner, næringer og politikere. Vi skal være en relevant høringsinstans i alle viktige næringsspørsmål i regionen og vi skal sette dagsorden for utvikling i området. 

PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER

Arena Nord-Troms har vedtatt å fokusere på:

 • Bygge felles kultur og bringe sammen industrielle aktører

 • Infrastruktur, herunder:​​

  • sjømattransport​

  • Nord-Troms som pendlerregion

  • Reiseliv

 • Rekruttering og kompetanse

  • Beholde bredden i videregående skole​

  • Campus Nord-Troms

  • Sikre utdanningstilbud som er relevant for næringslivet i regionen

  • Traineeordning

RELASJONSBYGGING

Arena Nord-Troms skal bygge og vedlikeholde nettverk mot nasjonale og regionale beslutningstakere

 • Gjennom aktivt arbeid i foreninga skal Arena Nord-Troms på eget initiativ ta kontakt og gi informasjon om viktige saker i regionen

 • Arena Nord-Troms skal aktualisere viktige saker for regionen ved å bringe relevante politikere og embetsverk til regionen

Arena Nord-Troms skal fremme medlemmenes interesser sammen med:

 • Kommunene

 • Nord-Troms regionråd

 • Næringsforeningene

 • Halti Næringshage AS

MERKEVAREBYGGING

Arena Nord-Troms skal samle, sammenfatte og presentere objektive fakta:

 • Nord-Troms skal fremmes som et likeverdig tyngdepunkt i Troms og i den nye regionen

 • Det skal utarbeides gode "visittkort" som skal inngå som fakturagrunnlag i viktige prosesser og for sentrale beslutningstakere

 • Arena Nord-Troms skal besørge større kontinuitet i dette arbeidet

180918_Laukslett_østvang.jpg

INTERNT SAMARBEID

180918 akkarvik_østvang.jpg

STYRET I ARENA NORD-TROMS

Styreleder: Håvard Høgstad, Arnøy Laks

Styremedlem: Jan-Børre Johansen, Lerøy Aurora

Styremedlem: Sigleif Pedersen, Avfallsservice 

Styremedlem: Berit Fjellberg, Campus Nord-Troms 

Styremedlem: Toril Aamo, Nordtro 

bottom of page