top of page
181005 tromsbenken Aurora Spirit (6).jpg

Arena Nord-Troms er en regional næringsforening for aktører lokalisert i Nord-Troms

Vi jobber med næringspolitiske spørsmål, vi fremmer næringslivsinteresser og vi jobber for å sikre stabile vilkår for våre medlemsbedrifter. I tillegg legger vi til rette for erfaringsutveksling, kompetanseheving og utviklingsmuligheter. 

Viktig høringsinstans

Arena Nord-Troms jobber med å bygge relasjoner med folkevalgte politikere og andre beslutningstakere på alle nivå, også nasjonalt. Vi skal være en relevant høringsinstans i alle viktige spørsmål for regionen.

180503_Møte_tromsbenken_(2).jpg

Vi bidrar til utvikling i Nord-Troms

180918_Laukslett_østvang.jpg

Vil du bidra til vekst og utvikling i Nord-Troms?

Foto: Trond Østvang

Følg oss på facebook for siste nytt:

bottom of page